Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

chudeszkity
(...) każda miłość trwa trzy lata. (...) musisz liczyć się z tym, że teraz jest pierwszy rok wielkiej namiętności, potem nieuchronnie nastąpi rok czułości, a ostatni rok to będzie rok nudy. Takie są prawa.
— Świetlicki - Trzynaście
Reposted fromkonwalia konwalia viamistermagic mistermagic
chudeszkity
prawo logiczne: jeśli X mówi, że kocha to znaczy, że mówi
— J. Czaja, ćwiczenia z logiki na KA
Reposted fromlouse louse viamistermagic mistermagic
chudeszkity
Nie ma nic głupszego i upadlającego niż walka o czyjąś miłość.
— Marek Hłasko
chudeszkity
Połamało mi się życie w drzazgi, połamało strasznie i Panu powiem, ze łzami, że... jestem więcej niż nieszczęśliwa.
(...)
Pisz Pan do mnie - błagam Cię.
— Zapolska
Reposted fromsfeter sfeter viamistermagic mistermagic
chudeszkity
Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— hłasko
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamistermagic mistermagic
chudeszkity
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viamiau-miau miau-miau
0770 4c46 390

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
Reposted fromKushGroove KushGroove viawalkmen walkmen

July 24 2017

chudeszkity
3851 23c5 390
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaeffic effic

May 14 2015

chudeszkity
stop unfollowing me I’m pregnant with your child
Reposted byTuptol Tuptol

May 11 2015

chudeszkity
5526 a2e7 390
Reposted bypouler pouler
chudeszkity
5384 762d 390
chudeszkity
5311 7a0f 390
Reposted bypouler pouler
chudeszkity
5285 64c1
chudeszkity
5272 6990 390
Reposted bypsychojunkieavocadotreeiamopheliamorelightzembata
chudeszkity
5248 b1cc 390
Reposted bymalechiamopheliaiblameyoumuladharadestructivesefemerydanikotynaimsofancyembriongabrysiowastyltepersona-non-grataoutkapaJaanis93pantadeusziriethfastidiousKaviaheffodienssepulcrumojtammarleegregglesMojeZwojebrujaCimalahodenkoboldwasnaedisheveledgregglesFukuReal
chudeszkity
5232 e0a2 390
Reposted byiamophelia iamophelia
chudeszkity
imagine reading a book of all the lies you’ve told 
Reposted byfireaway fireaway
chudeszkity
unfollowing me wont help you lose your virginity
chudeszkity

Jednocześnie chcę i nie chcę Cię spotkać. Boję się spojrzeć Ci w oczy, ale zastanawiam sie co mogłabym w nich zobaczyć. Wycięłam Cię już z życia, ale nie z siebie, nie z głowy, nie z myśli.

— !
Reposted frommalusiaa malusiaa viamistermagic mistermagic

February 10 2015

chudeszkity
  • me watching titanic:maybe it wont hit the iceberg this time
Reposted byinforthekill inforthekill
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl